فراخوان شناسایی پیمانکار چک اپراتوری پلاک – ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌های کشور (سپندار) در نظر دارد به منظور ارائه بالاترین سطح خدمات ممکن در کیفیت خوانش پلاک‌های عبوری از آزادراه‌های کشور امور مربوط به خوانش غیر مکانیزه و تصحیح دستی پلاک‌های خوانده شده توسط دوربین‌ها را به پیمانکار(ان) واجد شرایط واگذار نماید . حداقل پلاک‌های قابل بررسی در روز ۳۰هزار و حداکثر ۱۰۰ هزار عدد می‌باشد .

از این رو از شرکت‌های داوطلب درخواست می‌شود حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ پیشنهاد خود را که حاوی مطالب زیر باشد را در پاکت دربسته به دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان خرمشهر ، خیابان شهید صابونچی ، پلاک ۱۰۹ ، طبقه دوم تحویل نمایند .

۱- رزومه مرتبط شرکت

۲- روش انجام چک اپراتوری

۳- ظرفیت انجام کار در واحد روز

۴- مبلغ کارمزد به ازای هر پلاک

تاریخ انتشار اسناد: ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ 1398/02/25
مهلت فراخوان به اتمام رسیده