فراخوان‌ها

شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌های کشور (سپندار) بر اساس راهبرد سازمانی خود، بخش‌هایی از پروژه‌ را به‌شیوه برون‌سپاری به انجام می‌رساند. شرکت‌های علاقمند و توانمند در حوزه‌های کاری مرتبط می‌توانند با شرکت در فراخوان‌ها و درصورت تائید، به گروه پیمانکاران شرکت سپندار بپیوندند. فهرست فراخوان‌های برگزار شده در ادامه آورده شده است.

ردیف نام فراخوان تاریخ انتشار اسناد مهلت ارسال پیشنهاد وضعیت دانلود اسناد
۱ فراخوان خرید تجهیزات سخت افزاری مرکز داده ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ مهلت فراخوان به اتمام رسیده غیرفعال
۲ فراخوان انتخاب کارگزار ارسال پیامک از سامانه پلیس ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ مهلت فراخوان به اتمام رسیده ندارد
۳ فراخوان استانداردسازی اتاق سرور ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۱۳۹۸/۰۳/۰۷
مهلت فراخوان به اتمام رسیده غیرفعال
۴ فراخوان خرید تجهیزات سخت افزاری مرکز داده ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۱۳۹۸/۰۳/۰۷
مهلت فراخوان به اتمام رسیده غیرفعال
۵ فراخوان شناسایی پیمانکار چک اپراتوری پلاک ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
۱۳۹۸/۰۲/۲۵
مهلت فراخوان به اتمام رسیده ندارد
۶ فراخوان عمومی درخواست برای پیشنهاد توسعه و پیاده‌سازی نرم‌افزار CRM سپندار ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۱۳۹۷/۱۲/۱۲
مهلت فراخوان به اتمام رسیده غیرفعال
۷ فراخوان عمومی درخواست برای ارائه پیشنهاد تدوین استراتژی برند خدمت سپندار ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ مهلت فراخوان به اتمام رسیده غیرفعال
۸ فراخوان محدود طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار‌های سپندار ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ مهلت فراخوان به اتمام رسیده غیرفعال
۹ فراخوان عمومی مشارکت در نصب، نگهداری و بهره‌برداری از تجهیزات سمت جاده ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ مهلت فراخوان به اتمام رسیده غیرفعال