فراخوان خرید تجهیزات سخت افزاری مرکز داده – ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

شرکت سپندار در نظر دارد خرید ، نصب و راه‌اندازی تجهیزات سخت افزاری مرکز داده خود را از طریق برگزاری فراخوان عمومی خریداری نماید. داوطلبان شرکت در فراخوان می‌توانند از تاریخ ۹۸/۰۲/۲۲ حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۲۶ به سایت www.sepandaar.com مراجعه و اسناد را دریافت نمایند. ضمنا زمان تحویل پاکت‌های فراخوان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۰۱ به واحد قراردادها شرکت سپندار می‌باشد.

 تاریخ انتشار اسناد: ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
 مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ 1398/02/25
مهلت فراخوان به اتمام رسیده