منافع ملی پروژه پسندار

سپندار یک پروژه ملی است که ابتدا با هدف الکترونیکی کردن پرداخت عوارض در تمام آزادراه‌های کشور فعالیت خود را آغاز کرد. اما، امروز با امکاناتی که این پروژه در اختیار ذینفعان اصلی خود قرار می‌دهد، به بهترین ابزار برای توسعه ظرفیت‌های شبکه آزادراه‌هی کشور با هزینه کمتر، بهره‌وری بیشتر و روش‌های کارآمدتر در حوزه‌ی مدیریت ترافیک تبدیل شده است. این پروژه شامل منافع ملی بسیاری است که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

 • حذف پدیده فرار و ثبت همه ترددها
 • افزایش درآمد آزادراه‌ها از طریق حذف آزادسازی ناشی از ازدحام
 • کاهش زمان سفر
 • کاهش تصادفات و افزایش ایمنی تردد
 • کاهش مصرف سوخت از طریق حذف توقف خودروها
 • افزایش عدالت اجتماعی از طریق محاسبه عوارض پیمایشی
 • مدیریت ترافیک و افزایش ظرفیت شبکه آزادراهی کشور از طریق محاسبه عوارض بر اساس زمان تردد
 • کاهش استهلاک آزادراه از طریق مدیریت ترافیک
 • افزایش سهولت تردد از طریق حذف پرداخت نقدی در محل
 • خدمات‌دهی به مراجع قضایی درخصوص خودروها مفقود و سرقتی و غیره
 • کاهش هزینه‌های نگهداری آزادراه با حذف هزینه‌های مرتبط با ایستگاه‌های دریافت نقدی عوارض
 • امکان ارائه انواع خدمات ارزش افزوده بر اساس تحلیل داده‌های مالی و تردد تجمیع‌شده
 • ایجاد شفافیت در آمارهای مالی و ترافیکی کشور