توضیحات دکتر فرج‌اللهی در مورد جریمه‌های عدم پرداخت عوارض آزادراهی

مصاحبه دکتر امین فرج‌اللهی مدیرعامل شرکت سپندار در مورد جریمه‌های عدم پرداخت عوارض آزادراهی با برنامه خبر شبکه پنج دوشنبه ۱۷ آذر ۹۹