اطلاعیه‌ها

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار ایمن‌سازی
فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار ایمن‌سازی
2 بهمن 1400
شرکت سپندار در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکارهای واجد شرایط جهت انجام عملیات ایمن‌سازی حریم سامانه‌های منصوب در آزادراه اقدام نماید. شرکت‌های داوطلب می‌توانند جهت دریافت اسناد نسبت به ارس
فراخوان  شناسایی پیمانکار خرید، نصب و نگهداری سامانه‌های شناسایی تردد
فراخوان شناسایی پیمانکار خرید، نصب و نگهداری سامانه‌های شناسایی تردد
26 دی 1400
فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار خرید، نصب و نگهداری سامانه‌های شناسایی تردد   شرکت سپندار در نظر دارد نسبت به تشکیل فهرست کوتاه پیمانکارهای واجد شرایط جهت تامین خدمات تامین، نصب، ر
فراخوان خریداری برخی تجهیزات و سرویس‌های امنیت شبکه
فراخوان خریداری برخی تجهیزات و سرویس‌های امنیت شبکه
26 آبان 1400
  شرکت سپندار در نظر دارد نسبت به خریداری برخی تجهیزات و سرویس‌های امنیت شبکه از طریق تامین‌کننده‌های واجد شرایط اقدام نماید. شرکت‌های داوطلب می‌توانند جهت دریافت اسناد فراخوان، نسبت
تمدید مهلت فراخوان چک اپراتوری
تمدید مهلت فراخوان چک اپراتوری
22 خرداد 1400
شرکت سپندار در نظر دارد عملیات چک اپراتوری پلاک‌های پروژه اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. شرکت‌های داوطلب می‌توانند جهت دریافت اسناد فراخوان، نسبت ب
فراخوان خرید خدمات چک اپراتوری
فراخوان خرید خدمات چک اپراتوری
10 خرداد 1400
شرکت سپندار در نظر دارد عملیات چک اپراتوری پلاک‌های پروژه اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. شرکت‌های داوطلب می‌توانند جهت دریافت اسناد فراخوان،
تجدید فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار خرید، نصب و نگهداری سامانه‌های شناسایی تردد
تجدید فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار خرید، نصب و نگهداری سامانه‌های شناسایی تردد
26 اردیبهشت 1400
شرکت سپندار در نظر دارد نسبت به تشکیل فهرست کوتاه پیمانکارهای واجد شرایط جهت تامین خدمات تامین، نصب، راه‌اندازی و نگهداری «سامانه‌های شناسایی تردد» در آزادراه‌های کشور اقدام نماید. شرکت