اطلاعیه‌ها

فراخوان عمومی نگهداری تجهیزات سامانه‌های شناسایی تردد آزادراهی
فراخوان عمومی نگهداری تجهیزات سامانه‌های شناسایی تردد آزادراهی
17 خرداد 1401
موضوع مناقصه: نگهداری تجهیزات سامانه‌های شناسایی تردد آزادراهی شماره مناقصه: 101/1401 شرح مختصر مناقصه: خدمات نگهداری سامانه شناسایی ترددهای آزادراهی متعلق به طرف اول و تحویل د
تجدید فراخوان عمومی تأمین، نصب، ایمن‌سازی، راه‌اندازی، گارانتی، پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سامانه‌های اخذ الکترونیکی عوارض (ETC) آزادراه زنجان- تبریز
تجدید فراخوان عمومی تأمین، نصب، ایمن‌سازی، راه‌اندازی، گارانتی، پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سامانه‌های اخذ الکترونیکی عوارض (ETC) آزادراه زنجان- تبریز
16 فروردین 1401
موضوع مناقصه: تأمین، نصب، ایمن‌سازی، راه‌اندازی، گارانتی، پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سامانه‌های اخذ الکترونیکی عوارض (ETC) آزادراه زنجان- تبریز شرح مختصر مناقصه: تأمین تجهیزات، نصب و
فرخوان عمومی تأمین، نصب، ایمن‌سازی، راه‌اندازی، گارانتی، پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سامانه‌های اخذ الکترونیکی عوارض (ETC) آزادراه زنجان- تبریز
فرخوان عمومی تأمین، نصب، ایمن‌سازی، راه‌اندازی، گارانتی، پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سامانه‌های اخذ الکترونیکی عوارض (ETC) آزادراه زنجان- تبریز
17 اسفند 1400
موضوع مناقصه: تأمین، نصب، ایمن‌سازی، راه‌اندازی، گارانتی، پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سامانه‌های اخذ الکترونیکی عوارض (ETC) آزادراه زنجان- تبریز شرح مختصر مناقصه: تأمین تجهیزات، نصب و
فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار ایمن‌سازی
فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار ایمن‌سازی
2 بهمن 1400
شرکت سپندار در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکارهای واجد شرایط جهت انجام عملیات ایمن‌سازی حریم سامانه‌های منصوب در آزادراه اقدام نماید. شرکت‌های داوطلب می‌توانند جهت دریافت اسناد نسبت به ارس
فراخوان  شناسایی پیمانکار خرید، نصب و نگهداری سامانه‌های شناسایی تردد
فراخوان شناسایی پیمانکار خرید، نصب و نگهداری سامانه‌های شناسایی تردد
26 دی 1400
فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار خرید، نصب و نگهداری سامانه‌های شناسایی تردد   شرکت سپندار در نظر دارد نسبت به تشکیل فهرست کوتاه پیمانکارهای واجد شرایط جهت تامین خدمات تامین، نصب، ر
فراخوان خریداری برخی تجهیزات و سرویس‌های امنیت شبکه
فراخوان خریداری برخی تجهیزات و سرویس‌های امنیت شبکه
26 آبان 1400
  شرکت سپندار در نظر دارد نسبت به خریداری برخی تجهیزات و سرویس‌های امنیت شبکه از طریق تامین‌کننده‌های واجد شرایط اقدام نماید. شرکت‌های داوطلب می‌توانند جهت دریافت اسناد فراخوان، نسبت