فراخوان خرید خدمات چک اپراتوری

فراخوان خرید خدمات چک اپراتوری

اطلاعیه‌ها
شرکت سپندار در نظر دارد عملیات چک اپراتوری پلاک‌های پروژه اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. شرکت‌های داوطلب می‌توانند جهت دریافت اسناد فراخوان، نسبت به ارسال اطلاعات زیر به نشانی پست الکترونیکی info@sepandaar.com  اقدام فرمایند. 1- مشخصات شرکت نام شرکت نام مدیر‌عامل تاریخ ثبت شرکت شناسه ملی نشانی وب‌سایت شرکت نشانی شرکت زمینه فعالیت شرکت مجوز‌های شرکت ۲- مشخصات نماینده شرکت نام و نام‌خانوادگی سمت تلفن همراه پست‌ الکترونیکی توضیحات: آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: 1400/03/19 شرکت در فراخوان به منزله قبول کلیه شروط و تکالیف مقرر در اسناد فراخوان است. ارسال پیشنهاد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز و ﯾﺎ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و این شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادهای دریافتی مختار خواهد بود. لطفا درصورتی‌که طی ۲۴ ساعت پس از ارسال پست…
ادامه مطلب
تجدید فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار خرید، نصب و نگهداری سامانه‌های شناسایی تردد

تجدید فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار خرید، نصب و نگهداری سامانه‌های شناسایی تردد

اطلاعیه‌ها
شرکت سپندار در نظر دارد نسبت به تشکیل فهرست کوتاه پیمانکارهای واجد شرایط جهت تامین خدمات تامین، نصب، راه‌اندازی و نگهداری «سامانه‌های شناسایی تردد» در آزادراه‌های کشور اقدام نماید. شرکت‌های داوطلب می‌توانند جهت دریافت اسناد نسبت به ارسال اطلاعات زیر به نشانی پست الکترونیکی info@sepandaar.com  اقدام نمایند. - مشخصات شرکت نام شرکتنام مدیر‌عاملتاریخ ثبت شرکتشناسه ملینشانی وب‌سایت شرکتنشانی شرکتزمینه فعالیت شرکتمجوز‌های شرکت ۲- مشخصات نماینده شرکت نام و نام‌خانوادگیسمتتلفن همراهپست‌ الکترونیکی توضیحات: آخرین مهلت ارسال درخواست: 1400/03/08شرکت در فراخوان به منزله قبول کلیه شروط و تکالیف مقرر در اسناد فراخوان است.ارسال پیشنهاد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز و ﯾﺎ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و این شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادهای دریافتی مختار خواهد بود.لطفا درصورتی‌که طی ۲۴ ساعت پس از ارسال پست الکترونیکی پاسخی دریافت نفرمودید با شماره…
ادامه مطلب
فراخوان عمومی نرم‌افزار وصول آنی‌رو

فراخوان عمومی نرم‌افزار وصول آنی‌رو

اطلاعیه‌ها
شرکت سپندار در نظر دارد طراحی، تولید و پیاده‌سازی نرم‌افزار وصول آنی‌رو را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. شرکت‌های داوطلب می‌توانند جهت دریافت اسناد، نسبت به ارسال اطلاعات زیر به نشانی پست الکترونیکی info@sepandaar.com  اقدام فرمایند. ۱- مشخصات شرکت نام شرکتنام مدیر‌عاملتاریخ ثبت شرکتشناسه ملینشانی وب‌سایت شرکتنشانی شرکتزمینه فعالیت شرکتمجوز‌های شرکت ۲- مشخصات نماینده شرکت نام و نام‌خانوادگیسمتتلفن همراهپست‌ الکترونیکی توضیحات: آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: 1400/02/21شرکت در فراخوان به منزله قبول کلیه شروط و تکالیف مقرر در اسناد فراخوان است.ارسال پیشنهاد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز و ﯾﺎ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و این شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادهای دریافتی مختار خواهد بود.لطفا درصورتی‌که طی ۲۴ ساعت پس از ارسال پست الکترونیکی پاسخی دریافت نفرمودید با شماره تماس ۰۲۱۸۸۶۱۸۴۹۷ داخلی ۳۰۰ پیگیری نمایید.
ادامه مطلب
فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار مرکز تماس

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار مرکز تماس

اطلاعیه‌ها
شرکت سپندار در نظر دارد خدمات مرکز تماس پروژه آنی‌رو را به پیمانکار واجد واگذار نماید. شرکت‌های داوطلب می‌توانند جهت دریافت اسناد، نسبت به ارسال اطلاعات زیر به نشانی پست الکترونیکی info@sepandaar.com  اقدام فرمایند. ۱ - مشخصات شرکت نام شرکتنام مدیر‌عاملتاریخ ثبت شرکتشناسه ملینشانی وب‌سایت شرکتنشانی شرکتزمینه فعالیت شرکتمجوز‌های شرکت ۲- مشخصات نماینده شرکت نام و نام‌خانوادگیسمتتلفن همراهپست‌ الکترونیکی توضیحات: آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: 1400/02/15شرکت در فراخوان به منزله قبول کلیه شروط و تکالیف مقرر در اسناد فراخوان است.ارسال پیشنهاد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز و ﯾﺎ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و این شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادهای دریافتی مختار خواهد بود.لطفا درصورتی‌که طی ۲۴ ساعت پس از ارسال پست الکترونیکی پاسخی دریافت نفرمودید با شماره تماس ۰۲۱۸۸۶۱۸۴۹۷ داخلی ۳۰۰ پیگیری نمایید.
ادامه مطلب
فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار خرید، نصب و نگهداری سامانه‌های شناسایی تردد

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار خرید، نصب و نگهداری سامانه‌های شناسایی تردد

اطلاعیه‌ها
شرکت سپندار در نظر دارد نسبت به تشکیل فهرست کوتاه پیمانکارهای واجد شرایط جهت تامین خدمات تامین، نصب، راه‌اندازی و نگهداری «سامانه‌های شناسایی تردد» در آزادراه‌های کشور اقدام نماید. شرکت‌های داوطلب می‌توانند جهت دریافت اسناد نسبت به ارسال اطلاعات زیر به نشانی پست الکترونیکی info@sepandaar.com  اقدام نمایند. ۱- مشخصات شرکت نام شرکتنام مدیر‌عاملتاریخ ثبت شرکتشناسه ملینشانی وب‌سایت شرکتنشانی شرکتزمینه فعالیت شرکتمجوز‌های شرکت ۲- مشخصات نماینده شرکت نام و نام‌خانوادگیسمتتلفن همراهپست‌ الکترونیکی توضیحات: آخرین مهلت ارسال درخواست: 1400/02/18شرکت در فراخوان به منزله قبول کلیه شروط و تکالیف مقرر در اسناد فراخوان است.ارسال پیشنهاد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز و ﯾﺎ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و این شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادهای دریافتی مختار خواهد بود.لطفا درصورتی‌که طی ۲۴ ساعت پس از ارسال پست الکترونیکی پاسخی دریافت نفرمودید با شماره…
ادامه مطلب
کارشناس سرور و مجازی‌سازی

کارشناس سرور و مجازی‌سازی

اطلاعیه‌ها
شاخص های کلیدی از نظر کارفرما 3 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابهسابقه کار در صنعت فناوری اطلاعات / نرم افزار و سخت افزارکارشناسی کامپیوتر ، فناوری اطلاعاتزبان انگلیسی- بالاتر از متوسطمحدوده سنی 25-35 سال شرح شغل و وظایف انجام امور مرتبط با عنوان شغلی مهارت‌های مورد نیاز توانایی پیکربندی و نگهداری سرویس های مجازی سازی و مسلط به مباحث VCPتوانایی پیکربندی و نگهداری سیستم های ذخیره سازی و پشتیبان گیریتسلط به سرویس های مایکروسافتیآشنایی با مفاهیم امنیت اطلاعاتآشنایی با سرویس های مباحث  ISMS , ITILتوانایی حل مسئله و تصمیم گیریمهارت ارتباطی مناسب به ویژه ارتباط مناسب با همکاران و پیمانکارانمهارت در کار تیمی
ادامه مطلب
آگهی استخدام کارشناس شبکه

آگهی استخدام کارشناس شبکه

اطلاعیه‌ها
شاخص‌های کلیدی از نظر کارفرما 3 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابهسابقه کار در صنعت فناوری اطلاعات / نرم افزار و سخت افزارکارشناسی کامپیوتر ، فناوری اطلاعاتزبان انگلیسی- بالاتر از متوسطمحدوده سنی 25-35 سال شرح شغل و وظایف انجام امور مرتبط با عنوان شغلی مهارت‌های مورد نیاز تسلط برمباحث  CCNAو آشنایی با مباحث CCNP آشنایی با مفاهیم امنیت اطلاعاتتوانایی پیکربندی و نگهداری فایروال های Fortigateتسلط بر پیکربندی تجهیزات سیسکو و آشنایی با میکروتیکتسلط بر پیکربندی و نگداری سامانه های مانیتورینگ تجهیزات شبکهآشنایی با مباحث  ISMS , ITILتوانایی حل مسئله و تصمیم گیریمهارت ارتباطی مناسب به ویژه ارتباط مناسب با همکاران و پیمانکاران مهارت در کار تیمی
ادامه مطلب
فراخوان عمومی ارزیابی امنیتی نرم‌افزار مرکزی سپندار

فراخوان عمومی ارزیابی امنیتی نرم‌افزار مرکزی سپندار

اطلاعیه‌ها
شرکت سپندار در نظر دارد خدمات ارزیابی امنیتی نرم‌افزار مرکزی خود را از طریق برگزاری فراخوان عمومی واگذار نماید. شرکت‌های داوطلب دارای گواهی ارزیابی امنیتی محصولات نرم‌افزاری از مرکز مدیریت راهبردی افتا می‌توانند حداکثر تا تاریخ 1399/12/25نسبت به ارسال اطلاعات زیر به نشانی پست الکترونیکی info@sepandaar.com  جهت دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند. ۱- مشخصات شرکت نام شرکت نام مدیر‌عامل تاریخ ثبت شرکت شناسه ملی نشانی وب‌سایت شرکت نشانی شرکت زمینه فعالیت شرکت مجوز‌های شرکت ۲- مشصات نماینده شرکت نام و نام‌خانوادگی سمت تلفن همراه پست‌ الکترونیکی توضیحات: شرکت در فراخوان به منزله قبول کلیه شروط و تکالیف مقرر در اسناد فراخوان است.ارسال پیشنهاد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز و ﯾﺎ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و این شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادهای دریافتی مختار خواهد بود.لطفا درصورتی‌که طی ۲۴…
ادامه مطلب
مجمع عمومی سالیانه شرکت برگزار شد.

مجمع عمومی سالیانه شرکت برگزار شد.

اطلاعیه‌ها
مجمع عمومی سالیانه شرکت سامانه پرداخت نوین در آزادراه‌های کشور (سپندار) سهامی خاص برای سال مالی منتهی به ۱۳۹9/۶/۳۱ با حضور تمامی سهامداران شرکت برگزار شد. مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سامانه پرداخت نوین در آزادراه‌های کشور (سپندار) سهامی خاص با حضور نمایندگان شرکت‌های سهامدار در تاریخ ۱۳۹9/۱2/4 تشکیل شد. در این جلسه، پس از انجام تشریفات قانونی و تعیین هیات رئیسه و رسمیت یافتن جلسه، ابتدا گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ، توسط سازمان حسابرسی قرائت ونسبت به تعیین تکالیف مجمع اقدام گردید در ادامه جلسه ، مدیرعامل گزارش هیات مدیره به مجمع در خصوص عملکردسال مالی منتهی به ۱۳۹9/۶/۳۱  را ارائه نمودند و صورتهای مالی شرکت ، پس از بررسی به تصویب رسید. همچنین در ادامه جلسه سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و…
ادامه مطلب