فراخوان عمومی نگهداری تجهیزات سامانه‌های شناسایی تردد آزادراهی

 • موضوع مناقصه: نگهداری تجهیزات سامانه‌های شناسایی تردد آزادراهی
 • شماره مناقصه: 101/1401
 • شرح مختصر مناقصه: خدمات نگهداری سامانه شناسایی ترددهای آزادراهی متعلق به طرف اول و تحویل داده‌های تردد در مکان‌های موردنظر طرف اول با سطح کیفی مورد انتظار در مدت قرارداد و تحویل قطعی بدون نقص کلیه تجهیزات سامانه‌های اخذ الکترونیکی عوارض (ETC) آزادراه‌ها به تفکیک 22 سامانه شامل (کرج-قزوین 2 سامانه)، (بندرعباس-شهیدرجایی 4 سامانه)، (قزوین-زنجان 8 سامانه)، (تبریز-ارومیه 2 سامانه) و (قزوین-رشت 6 سامانه) مطابق با اسناد و نقشه‌ها و شرایط مندرج در اسناد مناقصه و قرارداد پیوست.
 • نام کارفرما (مناقصه گزار): شرکت سامانه پرداخت‌‌های نوین در آزادراه‌‌های کشور (سپندار)
 • نشانی کارفرما (مناقصه گزار): تهران-یوسف آباد- خیابان اسدآبادی، نرسیده به میدان اسدآبادی، بین بانک دی و ایران زمین- پلاک 315- طبقه 4 -کد پستی 143664498
 • شماره تماس کارفرما: 021-88618497 (داخلی 320)
 • نوع مناقصه: یک مرحله‌ای
 • ارزیابی کیفی و فنی: دارد
 • نشانی محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می‌توانند از تاریخ 17/03/1401 تا تاریخ 22/03/1401 در ساعات 8:00 الی 16:00 جهت دریافت اسناد مناقصه، با ارائه نامه تقاضای‌ کتبی با امضای مجاز به همراه معرفی نماینده، به انضمام فیش مبلغ واریز شده جهت خرید اسناد مناقصه به مبلغ 5،000،000 (پنج میلیون) ریال به شماره حساب: 06-4276-0330-2010 و یا شماره شبا: IR55-0540-1054-2010-0330-4276-06 نزد بانک پارسیان به نام شرکت سامانه پرداخت های نوین در آزاد‌راه‌های کشور (سپندار)، به صورت حضوری به آدرس نماینده کارفرما (شرکت سپندار)، واحد دبیرخانه مراجعه نمایند..
 • مهلت تسلیم پیشنهادها: مناقصه‌گران باید پيشنهاد خود را حداكثر تا ساعت 12:00 تاریخ 29/03/1401 در قبال اخذ رسيد به دبیرخانه نماینده کارفرما (سپندار) تحویل نمايند
 • زمان گشایش پاکت های الف و ب: پاکت های الف و ب در ساعت ۱4 مورخ 29/03/1401 در سالن جلسات نماینده کارفرما (سپندار) گشایش خواهد یافت. در صورت تغییر زمان، مراتب اعلام خواهد شد. زمان جلسه بازگشایي پاکات (ج) پیشنهاد‌دهندگان در همان روز تعیین می‌گردد. حضور یك نفر نماینده از طرف هر یك از مناقصه‌گران در جلسه افتتاح پیشنهادها اختیاری است. پس از گشودن پاکتهای قیمت چنانچه بررسی قیمت‌ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد کمیسیون مناقصه می‌تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف مدت یک هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می‌کند.
 • مبلغ برآورد اولیه: 39,600,000,000  (سی و نه میلیارد و ششصد میلیون) ریال
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 3,960,000,000 (سه میلیارد و نهصد و شصت میلیون) ریال
 • صلاحیت مورد نیاز شرکت در مناقصه: مناقصه­گران می­توانند رأساً و یا به صورت مشارکتی از اشخاص حقوقی (کنسرسیوم رسمی و یا دارای تفاهم­نامه همکاری) دارای تجربه کاری در زمینه موضوع مناقصه باشند و در هر صورت، ارائه

الف) گواهینامه رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی دارای حداقل رتبه 2 در هر یک از رشته‌های زیر:

 • تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری
 • ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری یا بسته‌های نرم‌افزاری حامل محتوا
 • ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها
 • شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی
 • خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers
 • تولید و ارائه رایانه‌های غیر Main Frame
 • خدمات پشتیبانی
 • سیستم‌های اتوماسیون صنعتی
 • سیستم‌های ویژه

ب) گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی

برای مناقصه­گران انفرادی (به صورت کامل) یا گروهی (به صورت ترکیبی و مشترک) الزامی است.

در صورت عدم ارائه مدارک الزامی فوق، مناقصه‌گر از فرآیند مناقصه حذف خواهد گردید.

 • مدت قرارداد:

12 ماه خورشیدی دوره نگهداری از تاریخ ابلاغ قرارداد توسط کارفرما

 • پیش­پرداخت: ندارد.
 • تعدیل: تعدیل شامل این قرارداد نمی­شود و قیمت ها به­صورت مقطوع می­باشد.
 • شرایط پرداخت: معاونت مالی کارفرما، مبلغ خالص تایید شده کارکرد صورت‌وضعیت ماهانه را پس از کسر مبالغ علی‌الحساب پرداختی و سایر هزینه‌ها و جرایم پیمانکار،‌ کسر خدمات ارائه شده توسط کارفرما و کسور قراردادی، طی حداکثر دوره یک (1) ماهه محاسبه و در وجه پیمانکار پرداخت می‌نماید.
 • سایر شرایط مناقصه طبق مفاد مندرج در اسناد مناقصه می‌باشد.
 • شرکت در فراخوان به منزله قبول کلیه شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه می‌باشد.
 • ارسال پیشنهاد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز و ﯾﺎ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و این شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادهای دریافتی مختار خواهد بود.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *